Herstelondersteuning

Wie kampt met een kwetsbaarheid weet dat herstellen een hele uitdaging kan zijn. Daarom ontwikkelen we ideeën voor gepaste en informele zorg dichtbij huis, waarin mensen elkaars positieve krachten kunnen benutten op basis van ervaringsdeskundigheid.

De opvatting van de Amerikaan Anthony (1993) over het begrip herstel sluit aan op de uitgangspunten van het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé):

Herstellen is een persoonlijk en uniek proces waarin je opvattingen, waarde, gevoelens, doelen en/of rollen veranderen. Het leidt tot een leven met meer voldoening waarin hoop een plaats heeft en je kunt geven en nemen, ondanks de beperkingen. Herstel heeft dus te maken met het ontstaan van een nieuwe betekenis en zin in het leven, terwijl je over de gevolgen van een mentale aandoening heen groeit.

Als beweging willen we je graag stimuleren om met een combinatie van formele en informele zorg te werken aan je persoonlijk herstel. Zodat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je met gebruikmaking van deze kennis weer baas wordt over je eigen leven. Dit doen we door in onze projecten en activiteiten te focussen op je potentiële vaardigheden en kernkwaliteiten.

Ook richten we ons op de volgende vier opgaven in het herstelproces:

  1. Het ontwikkelen van een positieve identiteit;
  2. Het geven van een betekenisvolle plaats aan de aandoening;
  3. Het omgaan met de symptomen door middel van empowerment (het leren reageren op vragen en verwachtingen uit de omgeving);
  4. Het oppakken van vroegere of het verwerven van nieuwe, waardevolle sociale rollen.

Met een goed gevoel over jezelf, begrip van de kwetsbaarheid, empowerment en een prettig sociaal netwerk ben je al een heel eind op weg in je eigen herstelproces.

Deze uitgangspunten kunnen ook toegepast worden op vraagstukken anders dan psychische kwetsbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan armoede, sociale uitsluiting, migratie en leven met een verstandelijke beperking. De uitgangspunten van herstel hebben ook veel gemeen met het spinnenwebmodel “mijn positieve gezondheid” van Machteld Huber. Daarin wordt gekeken naar de gehele persoon en naar wat je wel kunt dan wat je niet kunt.