Zelfregie

Zelfregie

Zelfregie begint met Empowerment. Empowerment stelt je in staat zelf de regie weer in handen te krijgen. Bij het versterken  van zelfregie  willen we je graag ondersteunen in de breedste zin van het woord.
Wie ben je, wat wil je, wat kun je en hoe kun je meer grip krijgen op je leven? Daar kijken we naar in onze projecten en activiteiten. We werken van klacht naar kracht en focussen op empowerment, veerkracht, autonomie, en maatschappelijke participatie. Ervaringsdeskundigheid, zelfhulp en online hulp bij het herstellen beschouwen we als belangrijke vervoermiddelen voor de realisatie van meer eigen regie.

Over Ervaringsdeskundigheid valt veel te zeggen. In het filmpje van Etalage worden diverse ervaringen en meningen van betrokkenen in de GGZ weergegeven.
 

Zelfhulp

Zelfhulp gaat over het proces om alleen of samen met anderen beter de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan. Je doet daarbij een beroep op je zelfhelend  vermogen. Het gaat erom gehoord te worden en gestimuleerd te worden om dingen zelf uit te proberen. Zelfhulp vindt plaats in de vorm van onder andere praatgroepen, cursussen, advieslijnen en webfora. Vaak is er sprake van wederzijdse hulp en de inzet van ervaringsdeskundigheid.

Digitalisering

Het is soms lastig om in je eigen omgeving mensen te vinden die iets voor je kunnen betekenen als je geconfronteerd bent met een beperking. Vindt maar eens mensen met ervaring die voor jou behulpzaam kan zijn, bijvoorbeeld doordat zij met dezelfde beperking al langer ervaring hebben. Een online platform kan dan behulpzaam zijn. Het kan je helpen ervaring met anderen te delen en onderling van elkaar te leren. Zo’n platform is er eigenlijk al en dat is Facebook. Veel mensen vinden dat zo’n platform absolute privacy moet bieden, zodat jij steeds kunt bepalen wat je wel en niet met anderen wilt delen en of je iets wat je gedeeld hebt later toch weer ongedaan wilt maken. Facebook biedt dat helaas niet. CéZetPé houdt contact met ontwikkelaars van het platform Herstel Online dat wel voldoet aan deze privacy eisen. Zo’n platform kan helpen je sociale netwerk te verruimen en beter te leren omgaan met je beperking en mogelijkheden.