Zelfredzaamheid

Het gebruik van zelfhulp en de ondersteuning met de inzet van ervaringsdeskundigheid is belangrijk binnen bij het herstelproces. Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) ontwikkelt en faciliteert bovendien samen met derden activiteiten die je autonomie te versterken. Denk aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld lotgenotencontact, cliëntmedezeggenschap en activiteiten binnen herstelacademies en zelfregiecentra. Binnen deze centra kun je actief vorm geven aan je eigen herstel door elkaar onderling te ondersteunen en door middel van activiteiten op het gebied van zelfregie. Dat is niet altijd makkelijk, maar door de dingen na te streven die voor jou belangrijk of waardevol zijn kun je leren je eigen talenten te benutten.

Bij zelfredzaamheid gaat het erom dat je je mogelijkheden ontdekt en verder ontwikkelt. Het is daarbij belangrijk om invloed uit te oefenen op de beslissingen die je leven beïnvloeden; je autonomie versterken. Beslissingen waarin je opkomt voor je behoeften, wensen en verlangens. Bij zelfredzaamheid is het ook belangrijk om een sociaal netwerk te onderhouden. Daarin kunnen ook contacten binnen de formele – en informele zorg een rol spelen. Door je in staat te stellen je eigen problemen op te lossen krijg je meer controle over je toekomst. De eerste stap is vaak het creëren van bewustzijn dat positieve verandering mogelijk is. Van daaruit kun je vervolgens een actievere rol op je nemen op de weg naar meer empowerment.