Geen Half Werk petitie

Petitie “Geen Half Werk”

Samenwerking is dé sleutel voor verbetering in de zorg. Om deze reden tekenden tot nu toe 40 vertegenwoordigers van zorgorganisaties, zelfregie- en herstelinitiatieven, brancheverenigingen en belangenbehartigers de Petitie “Geen Half Werk.” Zij pleiten in de petitie voor meer ruimte om samen te werken aan het verbeteren en herstellen van de kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische en sociale problemen. De petitie is een initiatief van cliëntenorganisatie MIND,Sociaal Werk Nederland en GGZ Vriendelijke Gemeente en is een reactie op het wetsvoorstel ‘Domein overstijgende samenwerking.’

PETITIE geen half werk-2021

Het gaat om een wetsvoorstel wat nu voor ligt en ons niet volledig genoeg is.
Half werk zogezegd.

Geplaatst in Uncategorized.