Vrijwilligerswerk en opleiding

Mobiliteit en Verandering

In je persoonlijke ontwikkeling kun je te maken hebben met problemen op het gebied van bijvoorbeeld stress, migratie of een andere kwetsbaarheid. Dan is het desalniettemin mogelijk om een opleiding te starten, te herstarten of ervaringsdeskundigheid te verwerven.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) biedt met projecten en activiteiten een veilige en stimulerende groei-omgeving. Daarin kunnen mensen vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn als werknemer, vrijwilliger of ondernemer. De stichting stimuleert mensen ook om iets aan de samenleving bij te dragen door middel van vrijwilligerswerk.