Participatie

Zelfregie is belangrijk om participatie te bevorderen. Als er sprake is van voldoende zelfregie willen veel mensen ook de tweede stap zetten en meer maatschappelijk betrokken zijn. Als Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) helpen we je daar graag bij. In onze projecten en activiteiten begeleiden we je bijvoorbeeld naar dagbesteding, informele zorgverleners, voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, cursussen, een opleiding, vrijwilligerswerk en betaald werk.

We zijn ervan overtuigd dat waardering voor je eigen inspanning door jezelf en door anderen enorm kan bijdragen aan een groeiend zelfvertrouwen.