Ervaringsdeskundigheid

Over ervaringsdeskundigheid zijn veel misverstanden. Heel gemakkelijk wordt gezegd dat iemand die ergens ervaring mee heeft dan dus ervaringsdeskundig is. Er komt beslist meer bij kijken. Ervaringsdeskundigheid is het resultaat van een proces dat gaat van ervaring naar ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid. Ervaringskennis verwerf je door je ervaring met behulp van anderen of literatuur te bewerken en zo te leren van een zekere afstand naar je ervaring te kijken. Ervaringsdeskundigheid verwerf je door te leren hoe je je ervaring zo kunt gebruiken dat een ander daar wat aan heeft. Een opleiding kan in dit proces behulpzaam zijn, maar is geen garantie en ook geen voorwaarde.

Waarvoor kan je ervaringsdeskundigheid inzetten

Ervaringsdeskundigheid kan betrekking hebben op GGZ problematiek (incl. Verslaving) Niet Aangeboren Hersenletsel, Licht Verstandelijke Beperking, Migratie, Armoede en Sociale Uitsluiting, (huiselijke en/of seksueel) Geweld, Detentie en als Naaste van. Mensen hebben soms met meerdere onderwerpen te maken (gehad). Ervaringsdeskundigheid kan ook betrekking hebben op het omgaan met instellingen en wet- en regelgeving.

Wat kan Ervaringsdeskundigheid bieden aan de ander

Iemand met Ervaringsdeskundigheid kan vaak de ander hoop bieden dat het kan lukken meer greep op je leven te krijgen. Met de inzet van ervaringsdeskundigheid kan een brug worden geslagen tussen de formele en informele zorg. De eigen ervaring wordt zo gebruikt dat een ander daarmee verder komt. Ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis kunnen binnen de hulpverlening worden ingezet voor de emancipatie van cliënten en voor de bestrijding van het stigma dat er hangt rondom vele aandoeningen en kwetsbaarheden. Kortom: met de inzet van ervaringsdeskundigheid kunnen mensen geholpen worden uit hun schulp te kruipen en te leren om meer gebruik te maken van hun eigen kracht.

Ervaringsdeskundigheid: proces en beleving in beeld

Ervaringsdeskundigheid kan in verschillende rollen en functies worden ingezet, ook in verschillende domeinen en ook ten behoeve van de overheid. In veel organisaties wordt gewerkt met de functie Ervaringsdeskundige, waarbij helaas nogal eens onduidelijk is welke rol (uitgedrukt in taken en verantwoordelijkheden) dan wordt vervuld.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) start samen met partners initiatieven waarin ervaringsdeskundigheid vaak een belangrijke rol speelt. Ook organiseert CéZetPé projecten, lezingen en andere activiteiten.