Missie en Visie

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie heeft de volgende missie, visie en kernwaarden.

 

 

Missie

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie is een beweging op het gebied van zorg en welzijn die vernieuwende ideeën ontwikkelt. Ze wil daarmee mensen inspireren  tot het hervinden van zelfregie en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Ook wil de beweging organisaties binnen de formele zorg stimuleren om voorzieningen meer vraaggestuurd te werken en beter af te stemmen op de leefwereld van de mensen. Ervaringsdeskundigheid en nadruk op empowerment vormt onze basis. Samen met andere organisaties ontwikkelen we innovaties die mensen helpen hun talenten te herkennen en in te zetten. Zij kunnen dan in een veilige omgeving toe groeien naar een positieve gezondheid en een duurzaam herstel.

Visie

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie gaat uit van wat mensen kunnen in plaats van wat zij missen. We ontwikkelen en ondersteunen informele initiatieven op het gebied van zorg en welzijn. De initiatieven zijn goed afgestemd op de behoeften van de inwoners van Groningen.
Realistisch, optimistisch en oplossingsgericht kijken we naar iemands leefwereld, persoonlijke ervaringen en sociale netwerk.

Kernwaarden

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) werkt met de kernwaarden wederkerig , inspirerend, duurzaam en onafhankelijk.

Wederkerigheid

We zijn gelijkwaardig en wisselen ervaringen uit. Er is een relatie van halen en brengen om een win-win situatie te bereiken.

Inspirerend 
We inspireren elkaar om de eigen positieve krachten te benutten oftewel: empowerment te stimuleren.

Duurzaamheid
Met onze activiteiten richten we ons op een duurzame positieve gezondheid.

Onafhankelijkheid
CéZetPé is een onafhankelijke stichting die samen met derden initiatieven ontwikkelt.