Over ons

Onze ideeën richten zich op zelfredzaamheid en empowerment. Je eigen regie neemt zodoende toe en je hoeft minder een beroep te doen op professionele ondersteuning. In onze projecten combineren we de theorie en de praktijk op het gebied van herstellen en de ondersteuning daarbij.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) ontwikkelt sinds 2014 vernieuwende ideeën, gericht op het versterken van de weerbaarheid en het denken vanuit de eigen kracht.

Voor wie

Voor wie te maken heeft met armoede, migratie, een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of verslaving. Maar ook minder ernstige klachten, zoals kampen met vermoeidheid kan een kwetsbaarheid zijn.

Voor wie te maken heeft met werkzaamheden die het welzijn van buurt en bewoners wil bevorderen.

De stichting

De stichting bestaat uit vrijwilligers met ervaring als cliënt, als naaste van, medewerker en bestuurder in de zorg.
Samen met partners ontwikkelen we vraaggestuurde voorzieningen op het gebied van wonen, werk en scholing en daar waar verbinding samenkomt. Initiatieven die zelfregie en sociale en maatschappelijke participatie bevorderen.

In de praktijk bestaat een kloof tussen het aanbod van de reguliere zorg en de behoefte aan meer zelfredzaamheid en autonomie. Als beweging spelen we hierop in en realiseren we echte verandering door:

  • Je te informeren. In samenwerking met partners starten we projecten en organiseren we cursussen, lezingen en andere activiteiten;
  • Het versterken van je zelfregie. Door in vernieuwende initiatieven van elkaar te leren en je bijvoorbeeld te stimuleren je sociale netwerk uit te breiden zou je zelfredzaamheid toe kunnen nemen en zou je beroep op formele zorg af kunnen nemen;
  • Het vergroten van je maatschappelijke participatie. Door je bijvoorbeeld te stimuleren zo mogelijk een opleiding te gaan volgen, de arbeidsmarkt te betreden of vrijwilligerswerk te gaan doen.
Werkwijze

Als beweging initiëren we samen met derden vernieuwende initiatieven en projecten op het gebied van zelfregie en participatie. Kenmerkend voor deze activiteiten is dat de deelnemers zeggenschap hebben over de inhoud ervan. Zodra de voorzieningen zelfstandig functioneren bouwen we onze invloed weer af en richten we ons op het volgende project.

Door met partners diverse initiatieven te ontplooien en aan te bieden versterken we de functie van elke voorziening en de samenhang ervan. Ook creëren we met deze werkwijze een groeiend netwerk van samenwerkende organisaties. Organisaties die met informele voorzieningen bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling.