Positieve Gezondheid

Movisie: Positieve Gezondheid in de Wijk

Wanneer we in een tijd van een pandemie leven terwijl ook Positieve Gezondheid als fenomeen is gelanceerd, kun je je afvragen hoe men in de eigen wijk gezondheid beleeft en leeft. In deze tijd wordt meer en meer inzet gevraagd op het gebied van gezondheid. Movisie heeft daar in juni 2020 een artikel voor opgenomen op haar site. Ze stelt daarin de volgende vraag:

Is er sinds de coronacrisis meer aandacht voor Positieve Gezondheid?

Janny Bakker-Klein: ‘Het valt mij in deze coronacrisis juist op dat het uitsluitend over gezondheid in enge zin gaat. Alles wat we bereikt zouden hebben om zelfregie centraal te stellen en het over welzijn te hebben, dat is in een paar weken tijd weggevaagd. Het gáát er niet over. Kijk maar naar de verpleeghuiszorg: mensen sterven er van eenzaamheid. Maar helaas, het gaat alleen over het virus en de aanpak. Niet over: wat wil je zelf, wat vind jij belangrijk? Ik vind het zorgelijk dat het medische perspectief zo dominant is.’ Angelique Schuitemaker: ‘Ik zou het mooi vinden dat het kabinet tijdens persconferenties laat zien dat de aanpak over het hele leven gaat. Over zorg, maar ook over welzijn, de economie, onderwijs en meer. We weten bijvoorbeeld dat langdurige stress over het behoud van je baan negatieve effecten heeft op je gezondheid. Laten we dus alsjeblieft breder kijken! Het is nu het moment voor die kanteling. Bij ministeries en beleidsmakers dringt langzaam door: deze crisis gaat over ons hele leven.’

Gelukkig zijn er in de buurt steeds vaker posters en flyers te vinden waarbij men elkaar opzoekt voor eet-clubs, kaarten, wandelen en meer zulks. Als het maar gaat om dingen samen te doen.

Elkaar bijstaan in leuke en minder leuke tijden, of practisch hulp kunnen geven is dan van grote waarde. Zelfregie blijft centraal staan.

Geplaatst in Berichten.