Van klacht naar kracht

Hoe ingewikkeld problemen soms ook zijn,  gelukkig is versterken van draagkracht, dat wat je kan, vaak mogelijk. Zo doende hindert je draaglast je minder dan voorheen. Ook bij chronische aandoeningen is het vaak mogelijk om te leren omgaan met de situatie zodat je er dagelijks minder door gehinderd wordt. Er is dan genoeg reden om positief te zijn en naar de toekomst te kijken. In dit proces willen we je graag een reikende hand aanbieden. Je kunt leren om je aanpassingsvermogen te vergroten. Daardoor kun je zelf de regie voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Om een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven te leiden zetten we ervaringsdeskundigheid in. Het gaat niet om de aandoening of de klacht, maar om hoe te leven met de aandoening; de kracht. Daarbij bieden we vooral steun vanuit de leefwereld van de mens in plaats van vanuit de systeemwereld van de zorgaanbieders.

Soms loop je in de formele zorg tegen een weerbarstige realiteit aan waarin een beroep wordt gedaan op je eigen mogelijkheden. Tegelijkertijd is het soms moeilijk de regie te nemen. Het leren zien van je eigen valkuilen en talenten, waarmee je je herstel vorm kunt geven is dan een mooi streven.

Je zou jezelf de volgende vragen kunnen stellen om de zaken ter hand te nemen:

  • wat is er met je gebeurd;
  • wat is je kwetsbaarheid en is je veerkracht;
  • waar wil je naartoe;
  • wat heb je nodig;
  • hoe zou  je dat kunnen doen, met of zonder ondersteuning.

We kunnen je informeren over de projecten en activiteiten. Binnen deze projecten krijg je de ruimte om samen met anderen je eigen verhaal te vertellen. Dit vertellen kan je helpen meer inzicht te krijgen in wat je nodig hebt om meer regie over je eigen leven te nemen.