Herstelspecial MIND

Herstelspecial 2021 uitgereikt door MIND: Wat is jouw idee en stuur dat op

Empowerende initiatieven in beeld

Nederland kent een breed scala aan initiatieven buiten de reguliere geestelijke gezondheidszorg, die
zich richten op het versterken van de mentale kracht van burgers met een psychische kwetsbaarheid.
Hierdoor wordt de sociale en maatschappelijke participatie bevorderd en het beroep op de reguliere
geestelijke gezondheidszorg verminderd.

Deze betekenisvolle zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen echter vooralsnog niet uit de
zorgverzekeringswet gefinancierd worden en zijn vaak afhankelijk van tijdelijke bijdragen van diverse
financiers.

Om het grote belang van deze empowerende initiatieven te onderstrepen reiken VGZ en MIND
jaarlijks de Herstelspecial uit. De winnende initiatieven boeken hiermee publicitaire winst en krijgen
een financieel steuntje in de rug.

In 2021 biedt de Herstelspecial extra aandacht aan initiatieven voor en door jongeren vanaf 18 jaar.

Maatschappelijke rol

Met de Herstelspecial nemen zorgverzekeraar VGZ en MIND als landelijke pleitbezorger van burgers
met een psychische kwetsbaarheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Met verschillende GGZ-instellingen heeft Coöperatie VGZ afgesproken dat één euro per ingekochte
DBC wordt afgedragen om zo tot deze mooie prijs te komen.

De Herstelspecial 2021 in euro’s

Dit jaar bedraagt het prijzengeld € 75.000,- . Een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers
van VGZ, MIND, gemeenten en zorgaanbieders, selecteert de prijswinnaars uit de aanmeldingen.

De feestelijke uitreiking van de Herstelspecial vindt in november 2021 plaats.

Voorwaarden voor de Herstelspecial 2021

Om kans te maken op de Herstelspecial 2021 moeten initiatiefnemers voldoen aan de volgende
criteria en randvoorwaarden:
In het initiatief spelen deelnemers/ervaringsdeskundigen een belangrijke rol.
Het initiatief draagt bij aan het versterken van de mentale kracht. De volgende facetten
kunnen daarbij een rol spelen:

  • ➢ De mogelijkheid om je talenten te ontdekken, om creatief te zijn
  • ➢ Een luisterend oor, herkenning
  • ➢ Verzorgen van voorlichting door inbreng ervaringsverhalen op scholen, bij hulpverleners, etc..
  • ➢ Inbreng ervaringsdeskundigheid bij beleidsvorming van gemeenten, zorgaanbieders, hulpverleners, etc..
    ➢ Een laagdrempelige, veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats etc..
  • ➢ Werken aan levensvragen, welbevinden, zelfredzaamheid, toekomst (relaties, onderwijs, werk)
Extra punten als

• Het initiatief ook aantrekkelijk is voor jongeren vanaf 18 jaar.
• Het initiatief is geen structureel onderdeel van een reguliere aanbieder van zorg/welzijn.
• Het initiatief heeft een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
• Het initiatief heeft een ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) of is bereid deze status te verkrijgen

Doe ook mee!

Inzending is tot 20 september 2021 mogelijk via deze Link Aanmelding voor Herstelspecial 2021

Feestelijke uitreiking

De uitreiking van de Herstelspecial 2021vindt plaats in november 2021.

 

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar: steven.makkink@wijzijnmind.nl

Geplaatst in Berichten.