Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigen zijn in staat de eigen ervaring te overstijgen, de situatie los te laten en de leermomenten daaruit te benutten om anderen ermee te helpen. Zij zijn door ervaringsdeskundigheid dan ook van grote waarde in het aangaan voor de wisselwerking tussen de formele en informele zorg en daarmee voor het cliëntperspecief en herstelproces van kwetsbare mensen.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie zet ervaringsdeskundigen aan tot:

 • Het ondersteunen van de WIJ-teams in Groningen of wijkteams elders in de regio;
 • Het stimuleren van mensen om hun problemen aan te pakken met behulp van buren, vrienden en familie;
 • Het opzetten van zowel lotgenotencontacten als -groepen (ook voor naasten en mantelzorgers) binnen de stad;
 • Het begeleiden van mensen van formele zorg naar informele zorg zoals thuisadministratie, belastingtoko en de voedselbank;
 • Het geven van cursussen op het gebied van empowerment en gezonde voeding;
 • Het informeren en adviseren over regelingen en voorzieningen;
 • Het bieden van e-health;
 • Het zich beschikbaar stellen als onafhankelijke clientondersteuner in het kader van de WMO en WLZ;
 • Het uitbreiden van het professioneel netwerk om de instroom van deelnemers naar
  vrijwilligerswerk en betaald werk te bevorderen;
 • Het organiseren van activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling;
 • Het uitvoeren van het advies over begeleid wonen van de commissie Dannenberg.

Ervaringsdeskundigheid kan ingezet worden als meerwaarde in beleidsontwikkelingen en zeker bekender is directe coaching.