Doe mee

Wijk- en Buurtgericht werken

Met de wijkgerichte aanpak kan de gemeente Groningen inwoners met een kwetsbaarheid helaas niet altijd toereikend ondersteunen op het gebied zelfregie en participatie. Daarom wil het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) iets aan die situatie doen. Door het buurtgericht werken te versterken streven we een stad na waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaars sociaal welzijn verbeteren. Ook dragen we bij aan een andere benadering van zorgen voor elkaar in de wijk.

Werken met Ervarigsdeskundigheid

Met ervaringsdeskundigheid ben je in staat de eigen ervaring te overstijgen, de situatie los te laten en de leermomenten daaruit te benutten om anderen daarmee te helpen. Het is dan ook van grote waarde in de wisselwerking tussen het formele – en informele netwerk.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie (CéZetPé) zet mensen met ervaringsdeskundigheid aan tot:

  • Het ondersteunen van de WIJ-teams in Groningen;
  • Het organiseren van activiteiten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling;
  • Het geven van cursussen op het gebied van empowerment;
  • Het informeren en adviseren over regelingen en voorzieningen;
  • Het stimuleren van mensen om hun problemen aan te pakken met behulp van buren, vrienden en familie;
  • Het opzetten van herstel- en lotgenotencontactgroepen (ook voor naasten en mantelzorgers) binnen de stad;
  • Het informeren van mensen over formele – en informele voorzieningen, zoals thuisadministratie en de voedselbank;
  • Het bieden van e-health;
  • Het zich beschikbaar stellen als onafhankelijk cliëntondersteuner in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Wet Langdurige Zorg (WLZ);
  • Het uitbreiden van het professioneel netwerk om de instroom van deelnemers naar vrijwilligerswerk en betaald werk te bevorderen;
  • Het uitvoeren van het advies over begeleid wonen van de commissie Dannenberg

Wil jij daarbij helpen? Dat kan. Door je bijvoorbeeld aan te sluiten bij een van onze projecten, lid te worden van de initiatiefgroep of ambassadeur te worden. Ook zijn we benieuwd naar jouw gedachten en kun je een idee insturen over elk onderwerp dat te maken heeft met het versterken van zelfregie en participatie. Neem daarvoor contact met ons op per onderstaand formulier.