De initiatiefgroepsleden: Martinus

Martinus Stollenga

Gepassioneerd betrokken bij mensen met bijzondere mogelijkheden. Dat is wat Martinus al 40 jaar drijft. Met die passie bekleedde hij verschillende functies waarvan hier een ruwe opsomming:

  • vrijwilliger bij de reclassering,
  • de Coornhert Liga en de Bond van WetsOvertreders,
  • Wetenschappelijk medewerker Criminologie Rijks Universiteit Groningen,
  • straathoekwerker/projectleider,
  • algemeen directeur en
  • strategisch adviseur.

Daarna werkte hij als Voorzitter van diverse werkgroepen in de verslavingszorg en voor de Ministeries van Justitie en VWS. Verbinding zoeken en aangaan met alle betrokkenen doet Martinus met plezier.

Als lid van de Raad van Advies van het Kennisnetwerk het Zwarte Gat draagt hij bij aan de ideeontwikkeling en –promotie van cliënten in de verslavingszorg. Hierin staat het Angelsaksische begrip Recovery (Herstel) centraal, de regie over het herstelproces ligt niet bij de zorg maar bij de cliënt.
Bovendien is Martinus voorzitter (geweest) van familieraden voor mensen met een verstandelijke beperking.

Alles komt weer samen bij de Initiatiefgroep van CéZetPé, die werkt voor buurt en individu.

<< Terug <<