De initiatiefgroepsleden: Jos

Als coach oplossingsgericht werken in zorg en welzijn vindt Jos dat mensen in de eerste en in de laatste plaats mensen zijn. Dit ongeacht hun sociale, justitiële, lichamelijke, culturele, geestelijke of verslavingsgevoeligheid en andere ontwrichtte levensvormen. Dit is in een notendop waar hij zich voor inzet.

Achter elk mens zit een verhaal. Dat verhaal draagt bij aan een holistisch leven, waarin eigenwaarde, een kwetsbaarheid wordt als er tegenslag/ontwrichting ontstaat. Er verschuift iets in een leven dat je leid tot in een leven waarin je lijdt. Mensen lijden op hun tijd op vele manieren, zoals bij een traumatische ervaring, die een zware impact op iemands leven kan hebben. Ieder mens reageert daar weer anders op en ook het herstel is geen lineair proces, maar berust op veerkracht en stabiliteit. Als die er niet zijn heb je iemand nodig, die toch naar je luistert en je in ieder geval begrijpt.

Jos (1963) noemt zich ‘uitdrager van het cliëntenperspectief in zorg en welzijn’. Hij was naast medeoprichter, de voorzitter (2008- 2013) van Stichting het Zwarte Gat. Hij is adviseur bij ervaringskennis en -deskundigheid en herstelondersteunende verbindingen tussen de systeemwereld en leefwereld van mensen. Er valt nog meer op te noemen qua functies en ervaring, maar het belangrijkste is dat het allemaal erg aansluit bij de Missie van CéZetPé.

<< Terug <<