De initiatiefgroepsleden: Renate

Renate Oosterhof

Renate’s handelen is gericht op een inclusieve samenleving met als basis zelfregie. Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie is daarom ook een stichting die in een logische lijn ligt voor haar.

Inclusie, gestoeld op gelijkwaardigheid binnen de samenwerking in de driehoek en over de gehele breedte binnen het sociaal domein/de zorg, is de focus. Hierbij ondersteunt ze vanuit een op de presentie gerichte benadering op herstel; in aansluiting bij de ander. Renate is een pleitbezorger voor herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid, waarbij je het gesprek niet schuwt.

Aansluiten bij de ander en dus de presentiebenadering is een diepe vervulling die ze in elke vezel binnenin zich voelt. Een bruggenbouwer is ze, die contact weet te maken en gaat voor wederzijds begrip. Van mens tot mens.

<< Terug <<