in de buurt is welzijn, gezond, welbevinden, lekker voelen, prettig leven

Zie hoe wij ons laten inspireren door het Butterfly-effect.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie is er om op het gebied van zorg en welzijn, een nieuw perspectief te bevorderen voor mensen in Stad Groningen en Ommeland. Met anderen vormen we samen een brede beweging. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat beleid en voorzieningen beter worden afgestemd op de behoeften van mensen.  Ervaringsdeskundigheid en Ervaringsdeskundigen vervullen hierbij een bijzondere rol. Een samenleving waarbij iedereen mee kan doen staat ons voor ogen.

Over ons

CéZetPé is een onafhankelijke stichting die samen met partners nieuwe ideeën bedenkt. Gezamenlijk zijn we bereid in de praktijk de ideeën uit te proberen.

Meer info

Zelfregie

Wie ben je, wat wil je, wat kun je en hoe kun je meer grip op je leven krijgen? Daar kijken we naar in onze projecten en activiteiten.

Meer info

Participatie

Zelfregie is belangrijk om participatie te bevorderen. Participatie staat voor ons voor mee doen in een sociaal netwerk en in de samenleving.

Meer info

Realistisch, optimistisch en oplossingsgericht kijken we naar iemands leefwereld, persoonlijke ervaringen en sociale netwerk.

Gezondheid benaderen we vooral ook zoals het gedachtengoed voor positieve gezondheid doet. Het Institute for Positive Health heeft velen geïnspireerd met haar visie en werkwijze. Ondermeer een gesprekstool als het “Spinnenweb” is erg populair.

Ook autonomie en zelfredzaamheid zijn pijlers. Voor alle leeftijden en fases in je leven is autonomie een behoefte omdat het je in staat stelt je eigen vermogens te gebruiken, serieus te nemen en in te zetten voor je eigen welzijn. Het realiseren van alles dat nodig is om zelfredzaam te blijven, is dan een tandem die samen optrekt. Autonomie en Zelfredzaamheid.

Ervaringsdeskundigheid in de GGZ

Events

Strategische Partners zijn onder andere: