in de buurt is welzijn, gezond, welbevinden, lekker voelen, prettig leven

Zie hoe wij ons laten inspireren door het Butterfly-effect.

Het Centrum voor Zelfregie en Participatie is er om een nieuw perspectief te bevorderen voor mensen in Stad en Ommeland. Met anderen vormen we samen een brede beweging. Gezamenlijk zorgen we ervoor dat beleid en voorzieningen beter worden afgestemd op de behoeften van mensen. Ervaringsdeskundigen vervullen hierbij een bijzondere rol. Een samenleving waarbij iedereen mee kan doen staat ons voor ogen.

Over ons

CéZetPé is een onafhankelijke stichting die samen met partners nieuwe ideeën bedenkt. Gezamenlijk zijn we bereid in de praktijk de ideeën uit te proberen.

Meer info

Zelfregie

Wie ben je, wat wil je, wat kun je en hoe kun je meer grip op je leven krijgen? Daar kijken we naar in onze projecten en activiteiten.

Meer info

Participatie

Zelfregie is belangrijk om participatie te bevorderen. Participatie staat voor ons voor mee doen in een sociaal netwerk en in de samenleving.

Meer info

Een beweging van, voor en door de buurt

Centrum voor Zelfregie & Participatie - CéZetPé

Hoe zou je je voelen?

Is zelfregie belangrijk voor je?

Zelfregie is meedenken, op de hoogte zijn en besluiten nemen. Ook op je besluiten terugkomen na evaluatie.

© Kama

Strategische Partners zijn onder andere: