Een beweging met, voor en door mensen

in de buurt is welzijn, welbevinden, lekker voelen, prettig leven

Wat

ONDERSTEUNING BIJ VERSTERKEN PERSOONLIJKE SITUATIE

Meer info

Waarbij

OVER SCHOLING, WERK EN THUISZAKEN - INITIATIEVEN ONTPLOOIEN EN STEUNEN

Meer info

Hoe

POSITIEVE GEZONDHEID IN BEELD

Meer info

We heten je van harte welkom

Stichting Centrum voor Zelfregie & Participatie - CéZetPé

Wie wij zijn

CéZetPé is een onafhankelijke stichting die inspireert in het (her)vinden: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

We willen met onze kennis en ervaring met herstel, zelfregie, ervaringsdeskundigheid en participatie een beweging op gang brengen die bijdraagt aan het ontwikkelen van ondersteuning voor burgers, die ondersteuning behoeven, die beter is afgestemd op hun behoeften. Het in beweging brengen van initiatieven en initiatieven die mensen hebben om dit te bereiken ondersteunen we ook.

We kijken met een realistische blik naar mogelijkheden. We zijn optimisten en oplossingsgericht. De positieve gezondheid van de mens is waar we ons op richten. Daarbij is de eigen regie over je leven kunnen nemen een belangrijk uitgangspunt in onze visie en missie.

Jouw vragen staan voorop en zijn leidend, lopen voor op het aanbod of te zoeken aanbod.

Bij CéZetPé worden we gedreven door een enkel doel; een bijdrage leveren in het maken van een stap vooruit voor bewoners en burgers. Een beweging die steunt dat de systeemvereisten zich voegen naar bewoners en haar vragen in plaats van andersom.

De ervaringsgerichte studies en ervargingsgericht werken zorgen voor het gewenste effect. Een positieve impact hebben en productieve relaties en netwerken opbouwen:  dat is wat we nastreven via al onze bezigheden.

Middel voor een gesprek

Samenwerking met Oude Bieb

Partners

Contactformulier